RIA money transfer

Za izvršenje RIA novčanih doznakaZa slanje u: Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Albaniju, Bugarsku i Grčku.

Iznos doznake od (RSD) Iznos doznake do (RSD) Naknada (RSD)
0,00 12.500,00700,00
12.500,01 25.000,001250,00
25.000,01 42.000,001.700,00
42.000,01 64.000,002.400,00
64.000,01 84.000,003.500,00
84.000,01 90.000,003.700,00
90.000,01 105.000,004.100,00
105.000,01 125.000,004.400,00
125.000,01 150.000,004.700,00
150.000,01 250.000,005.000,00
250.000,01 625.000,007.000,00


Za slanje u sve ostale zemlje

Iznos doznake od (RSD) Iznos doznake do (RSD) Naknada (RSD)
0,00 9.000,00750,00
9.000,01 16.000,001.200,00
16.000,01 26.000,001.800,00
26.000,01 32.000,002.100,00
32.000,01 41.000,002.700,00
41.000,01 55.000,003.000,00
55.000,01 65.000,003.500,00
65.000,01 80.000,003.900,00
80.000,01 90.000,004.500,00
90.000,01 105.000,005.000,00
105.000,01 125.000,005.500,00
125.000,01 150.000,006.000,00
150.000,01 250.000,007.000,00
250.000,01 625.000,008.500,00